HEY EU 22

Su planu HEYEU22 naršyk Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse! Planas suteikia neribotus GB Lietuvoje ir 22GB ES/EEE šalyse.

Kaip užsisakyti?

Paprasta - spausk mygtuką UŽSAKYTI ir sek tolimesnius žingsnius! Arba siųsk HEYEU22 numeriu 1500 (kaina – 0,10 €).

UŽSISAKYTI >

Prisijunk prie savitarnos mano.labas.lt arba siųsk HEYEU22- (nepamiršk minuso ženklo!) numeriu 1550 (nemokamai).

Naudojantis neribotomis paslaugomis galioja LABAS sąžiningo naudojimosi taisyklės.

  • Planas nesuteikia minučių ir SMS, todėl norėdamas skambinti ar rašyti SMS, turi užsisakyti papildomą planą, kurį gali pasirinkti čia.
  • Užsakytas planas galios 30 dienų. Pasibaigus galiojimui, planas prasitęs automatiškai, jei LABAS sąskaitoje užteks pinigų. Jei sąskaitos likutis bus nepakankamas, kad planas prasitęstų, turėsi per 5 dienas papildyti sąskaitą. To nepadarius planas bus išjungtas.
  • Jei nori atsisakyti automatinio plano pratęsimo, tiesiog atsisakyk plano. Planu dar galėsi naudotis iki plano galiojimo pabaigos arba iki kol neišnaudosi suteiktas vertes.
  • Išnaudojus suteiktus GB įsigalios standartiniai tarifai, kuriuos rasi čia.
  • Keliaujant ne ES / EEE šalyse GB skaičiuosime pagal standartinę interneto telefone keliaujant ne ES / EEE šalyse kainodarą, kurią rasi čia.
  • Keliaujant ES/ EEE šalyse taikomi apribojimai:
  • Nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinis ryšys. Plano suteikiamus GB galėsi naudoti keliaudami ES/EEE šalyse plane aprašytomis sąlygomis ir tarifais, jei nuolat gyveni Lietuvoje arba turi pastovių ryšių su Lietuva, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi paslaugomis, nesusijusiam su periodiniu keliavimu, galime tavęs prašyti pateikti įrodymus, jog gyveni ar turi pastovių ryšių su Lietuva. Tau nepateikus tinkamo įrodymo, naudojimasis mobilaus interneto duomenimis keliaujant ES/EEE šalyse bus apmokestintas didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis Planai keliaujantiems Europoje | LABAS - begalybė interneto.
  • Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis apimtis ir buvimo kitose ES/EEE šalyse trukmė. Tuo atveju, jei per 4 mėnesių laikotarpį, atsižvelgdami į tvarkomus srauto duomenis, pastebėsime, kad (i) mobilių interneto duomenų išnaudoji daugiau ES/EEE šalyse nei Lietuvoje, ir tuo pačiu (ii) ES/EEE šalyse praleidi daugiau laiko nei Lietuvoje, tolesnis naudojimasis duomenimis ES/EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis Planai keliaujantiems Europoje | LABAS - begalybė interneto, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis. Tokiu būdu apmokestinimas gali būti taikomas, jei i) SIM kortele Lietuvoje nesinaudojama ilgą laiką ir tai susiję su tuo, jog ji naudojama daugiausiai arba išimtinai keliaujant ES/EEE šalyse, arba (ii) tas pats asmuo turi ne vieną abonentą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių. Dienos, kai abonentas buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio tinklo Lietuvoje yra priskiriamos buvimo Lietuvoje laikui. Dienos, kuriomis nebuvo prisijungta prie jokio tinklo (pvz. įrenginys buvo išjungtas), nevertinamos skaičiuojant buvimo Lietuvoje ir kitose ES/EEE šalyse trukmę. Naudojimasis paslaugomis ar buvimas ne ES/EEE šalyse yra prilyginamas naudojimuisi paslaugomis ar buvimui Lietuvoje.
  • Organizuotas perpardavimas. Nustačius, kad SIM kortelė yra organizuotai perparduota asmenims, negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems kito pastovaus ryšio su Lietuva, galime nedelsiant imtis priemonių, pvz., apriboti naudojimąsi paslaugomis ar apmokestinti ES/EEE šalyse naudojamas paslaugas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis Planai keliaujantiems Europoje | LABAS - begalybė interneto
Galioja ir ES
Naujas
GB

22 GB EU/EEE
HEY EU 22

Kiti planai

Galioja ir ES
Naujas
GB

12 GB ES/EEE
HEY EU 12

ĮSIJUNK 5G UŽ 0 EUR
Galioja ir ES
1 GB

200 MIN. ir 200 SMS (LT/ES)
HEY EU 1

ĮSIJUNK 5G UŽ 0 EUR
Galioja ir ES
4 GB

300 MIN. ir 300 SMS (LT/ES)
HEY EU 4

ĮSIJUNK 5G UŽ 0 EUR
Galioja ir ES
500 MB

50 MIN. ir 50 SMS (LT/ES)
HEY EU 500