Išankstinio apmokėjimo paslaugos LABAS paslaugų teikimo taisyklės

UAB „Bitė Lietuva“ (toliau − „Bitė“) teikia viešųjų elektroninių ryšių paslaugas (toliau − paslaugas) „LABAS“ vartotojui žemiau išdėstytose „LABAS“ paslaugų teikimo taisyklėse (toliau — Taisyklės) numatytomis sąlygomis ir tvarka:

1.Paslaugos teikėjas — UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas 301673440; PVM mokėtojo kodas LT100003983110.

2. Išsami informacija apie visas paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti LABAS vartotojas, yra pateikiama LABAS tinklalapyje adresu www.labas.lt arba paskambinus į LABAS klientų aptarnavimo skyrių trumpuoju numeriu 1501. Taip pat visą informaciją apie LABAS galima sužinoti paskambinus trumpuoju paslaugų gido numeriu 117.

3. Paslauga pradedama naudotis įsigijus LABAS pakuotę už nustatytą kainą. Naudojimasis paslauga užtikrinamas papildant sąskaitą įvairiais papildymo būdais.

4. LABAS kortelė turi būti aktyvuota ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos, nebent ant pakuotės nurodyta kitaip. Nepradėjus naudotis kortele per nurodytą laiką pasiliekame teisę ją užblokuoti.

5. Paslaugos pradedamos teikti įsidėjus naują LABAS SIM kortelę į mobilųjį telefoną ir pirmą kartą atlikus pirmąjį skambutį, išsiuntus SMS ar prisijungus prie mobiliojo interneto telefone. Paslauga taip pat aktyvuojama, jei gaunama SMS ar skambutis. Aktyvavus paslaugą LABAS vartotojas tuoj pat gali ja naudotis.

6. Paslaugos apmokestinamos pagal kainas ir tarifus, nurodytus LABAS tinklalapyje.

7. LABAS kortelės sąskaita galioja 3 mėn. nuo kortelės aktyvavimo momento arba nuo LABAS kortelės sąskaitos paskutinio papildymo nuo 2 €. Sąskaitai esant aktyviai, galima naudotis visomis LABAS paslaugomis: skambinti/priimti skambučius; siųsti/gauti SMS, naudotis mobiliuoju internetu ir t. t. Nepapildžius LABAS sąskaitos, po 3 mėnesių galima naudotis tik LABAS numeriu, t. y. priimti skambučius ir SMS/MMS. Jei per 6 mėnesius nuo paskutinio papildymo sąskaita nepapildoma, LABAS numeris ir sąskaitos likutis negrąžinamai panaikinami. Banko pavedimas, atliktas į UAB „BITĖ Lietuva“ sąskaitą, nepapildo LABAS kortelės sąskaitos ir nepratęsia jos galiojimo laiko.

8. Nepriklausomai nuo papildymų dažnio, sąskaitos galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėn., kai pildoma nuo 2 €, skaičiuojant terminą nuo paskutiniojo sąskaitos papildymo. Numerio galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei 6 mėn. sąskaitą papildžius 2 € arba didesne suma, terminą skaičiuojant nuo paskutiniojo sąskaitos papildymo.

9. „Bitė“ užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. „Bitė“ neatsako už paslaugų kokybę, jei LABAS vartotojas naudojasi telefono aparatais, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat neteisėtai įsigytais mobiliaisiais telefonų aparatais arba su pakeistu identifikacijos kodu.

10. „Bitė“ turi teisę vienašališkai keisti standartines LABAS paslaugos teikimo sąlygas, papildomai užsakomų ir standartinių paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką, apie kainų ir (ar) įkainių sumažinimą pranešusi LABAS vartotojams iš anksto, o apie LABAS paslaugos teikimo sąlygų pasikeitimą, standartinių kainų ir (ar) įkainių padidinimą ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki pakeitimo dienos trumpąja žinute (SMS) ir/arba pateikusi tokią informaciją LABAS tinklapyje www.labas.lt.

11. Jei LABAS vartotojas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis gali kreiptis į LABAS klientų aptarnavimo skyrių trumpuoju numeriu 1501 arba raštu. „Bitė“ įsipareigoja atsakyti į raštišką pareiškimą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo gavimo dienos. „Bitė“ turi teisę reikalauti sąnaudomis pagrįsto atlygio, jei pareiškime nurodytos aplinkybės nepasitvirtina. Jei „Bitės“ siūlomas ginčo sprendimo būdas LABAS vartotojui nebus priimtinas, dėl „Bitės“ teikiamų paslaugų jis gali kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą (Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt), o dėl „Bitės“ parduotos įrangos kokybės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt), arba tiesiogiai į teismą.

12. Išankstinio mokėjimo paslauga LABAS yra skirta asmeniniam naudojimui, todėl nesąžiningais laikysime visus skambučius ir trumpąsias žinutes (SMS), kurių tikslas nėra bendravimas tarp žmonių. Nesąžiningu naudojimusi bus laikomas ir nepagrįstai didelio SMS ir skambučių srauto siuntimas arba priėmimas, kuris iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms. „Bitė“ pastebėjusi, kad LABAS vartotojas naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga ne pagal paskirtį arba pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus ir/ar teisės aktus, taip pat gavusi kitų klientų nusiskundimų dėl LABAS vartotojo veiksmų, pasilieka sau teisę apriboti paslaugų tokiam LABAS vartotojui teikimą, o taip pat reikalauti padarytų nuostolių atlyginimo. Šis pažeidimas laikomas esminiu naudojimosi Paslaugomis pažeidimu.

13. „Bitė“ turi teisę apriboti paslaugų teikimą, jei LABAS vartotojas naudojasi telefono aparatais, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat jeigu LABAS vartotojo mobilusis telefonas sukelia trukdžius „Bitės“ ryšio tinkle.

14. Jei dėl „Bitė“ kaltės vartotojas negalėjo naudotis LABAS paslaugomis arba jos buvo apmokestintos klaidingai, „Bitė“ įsipareigoja vartotojui kompensuoti atitinkamą pinigų sumą pervedant ją į LABAS sąskaitą. Informacija apie LABAS vartotojui suteiktas paslaugas ir vartotojo atliktus sąskaitų papildymus yra saugoma ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo įvykio datos, todėl pretenzijos dėl suteiktų paslaugų, atliktų mokėjimų ar sąskaitos papildymų yra priimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio pokalbio/ SMS arba paslaugų blokavimo.

15. „Bitė“ neatsako už LABAS vartotojų patirtą žalą, jeigu ne dėl „Bitė“ kaltės LABAS papildymo saugos kodai ir papildymo kvito numeriai buvo atskleisti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

16. Pametus LABAS kortelę ar jai sugedus, artimiausiame LABAS salone kortelės savininkas gali įsigyti kortelės dublikatą. Užsakytos paslaugos/akcijos, sąskaitos likutis bei visa pateikta informacija persikelia į naująją kortelę. Kortelės dublikatas išduodamas „Bitė“ nustatyta tvarka.

17. Sukauptą premiją už skambučius, priimtus iš kito Lietuvos tinklo, mobilios perlaidos papildymus, gautus iš LABAS vartotojų bei kitas premijas, kurios buvo gautos LABAS ar partnerių vykdomų akcijų metu, galima išnaudoti tik LABAS paslaugoms. Šios sukauptos sumos į grynuosius pinigus nekeičiamos, vartotojui nėra grąžinamos ir neperkeliamos numerio migracijos atveju.

18. Savo sąskaitoje vienu metu negali turėti daugiau nei 1448.10 €.

19. Informacija apie Taisyklių pasikeitimą LABAS vartotojui pateikiama internetiniame tinklalapyje www.labas.lt.

20. LABAS duomenų perdavimo greitis priklauso nuo to, kurioje vietoje esi. Tavo duomenys gali būti perduodami viena iš keturių technologijų: GPRS tinkle – iki 48 kbps, EDGE – iki 238 kbps, UMTS – iki 384 kbps, HSPA+ – iki 21Mbps, DC-HSPA+ - iki 42 Mbps. Realus duomenų perdavimo greitis dar priklauso nuo tinklo apkrovimo būklės konkrečioje vietoje konkrečiu laiku.

21. LABAS užtikrina minimalų vidutinį duomenų perdavimo greitį: BITĖS tinkle jis siekia apie 16 kbps.

22.LABAS garantuoja sklandų paslaugų teikimą 95%. Tai reiškia, kad per mėnesį užtikrintai naudotis LABAS paslaugomis gali 95% viso laiko. Techninės profilaktikos į likusius procentus neįskaičiuojame. Visus paslaugų teikimo sutrikimus BITĖS tinkle šaliname per vieną darbo dieną, kai tik gauname pranešimą apie gedimą.

Papildyk
sąskaitą

Banko kortele

Pridėti kortelę

Interneto banku

Papildymo kvitu