Supergalios
sujungia

Į apačią

Kiekvienas yra SAVAS

Mes, LABAS, laiką leidžiame tarp savų. Tarp tų, kurie priima save ir kitus – nepriklausomai nuo lyties, tautybės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar negalios.

Ilgus metus kartu su BITE prisidedame prie visuomenės gerovės, o nuo šiol imamės dar vienos iniciatyvos – stengsimės, kad žmonės su negalia labiau įsitrauktų į visavertį socialinį gyvenimą, darbo rinką, visuomenę ir ypač į profesionalų bei laisvalaikio sportą. Juk fiziškai aktyvūs žmonės labiau pasitiki savimi ir lengviau ryžtasi įvairioms veikloms, yra motyvuoti, emociškai stipresni, pozityvesni bei įkvepia kitus savo pavyzdžiu.

Kartu Lietuvos pergalių link!

PARATEAM LOGO LABAS LOGO BITE LOGO TV3 LOGO

UAB „BITĖ LIETUVA“ kartu su LABAS ir TV3 – Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatas

Mūsų tikslas – užtikrinti lygias galimybes visiems. Tam pasitelksime sportą ir kursime įtraukesnę visuomenę. Padėsime sportininkams siekti aukštumų ir tapti pavyzdžiu mums visiems. Taip pat esame pasiruošę garsinti Lietuvos ir jos sportininkų vardą ne tik šalyje, bet ir visame pasaulyje.

Paralimpiečiai, kaskart parodantys, kad siekdami užsibrėžtų tikslų yra nesustabdomi, įkvepia mus kurti visuomenę, kurioje visi turi lygias galimybes, kurioje kiekvienas jaučiasi savas. Švietimu, iniciatyvomis ir projektais raginame pastebėti ne žmonių negalias, o galias. Galias, kurios virsta supergaliomis ir pergalėmis.

Su LABAS jauskis SAVAS

Atvirumas

Mes ne tik skatiname visuomenės požiūrio kaitą, žmonių su negalia fizinį aktyvumą bei įtrauktį, bet ir patys siekiame būti atviri kaip įmonė ir prekių ženklas.

Įtraukimas

2023 metais daugiausia laiko skyrėme pritaikyti savo paslaugas, produktus, klientų aptarnavimą, komunikaciją, procesus ir darbo erdves žmonėms su negalia. Siekėme ne išskirti šiuos visuomenės narius, o labiau įtraukti. Tuo vadovavomės ir audituodami bei koreguodami savo procesus ir paslaugas. Kūrėme ne atskiras paslaugas, tinkančias tik tam tikrai žmonių grupei, o tokias, kurios būtų vienodai prieinamos visiems.

Vienodos galimybės

Visiems kuriame vienodas galimybes tiek dirbti pas mus, tiek naudotis LABAS paslaugomis ir produktais. Tačiau žinome, kad mūsų laukia dar daug darbų ir ilgas tobulėjimo kelias tam, kad prisitaikytume prie skirtingų žmonių poreikių.

Bendradarbiavimas

Nuolat bendradarbiaujame ir konsultuojamės su įvairiomis negalios srityje dirbančiomis asociacijomis bei skirtingą negalią turinčiais žmonėmis. Tik jie geriausiai žino, kas atitinka tikruosius jų poreikius, jaučia subtilybes ir praktinio pritaikymo kokybę. Tad esame dėkingi neįgaliųjų asociacijoms bei organizacijoms (LASS, LKD, NRD) ir visai bendruomenei už patarimus, palaikymą ir įkvėpimą.

Logo 2

Siekiame, kad UAB „BITĖ Lietuva“ kartu su LABAS, didindami paslaugų prieinamumą ir žmonių su negalia įtrauktį, įkvėptų tiek organizacijas, tiek kiekvieną visuomenės narį tam pačiam tikslui.

Ką jau nuveikėme 2023 m.

Kartu su negalią turinčiais žmonėmis ir juos vienijančiomis organizacijomis vykdėme konsultacijas, auditą ir pakeitimus ,siekdami visiems pritaikyti LABAS interneto svetainę, paslaugas, komunikaciją bei klientų aptarnavimą.

Surengėme mokymus:

Visiems BITĖS ir LABAS darbuotojams Apie įvairias negalios rūšis, bendravimo etiketą su žmonėmis, turinčiais įvairių specialiųjų poreikių. Šią mokymų medžiagą įtraukėme į kiekvieno naujo darbuotojo adaptacinių mokymų programą.

LABAS klientus gyvai ir telefonu aptarnaujančioms PROFŲ komandoms (~500 žmonių) Papildomus specializuotus, žinias pagilinusius mokymus, kaip tiesiogiai bendraujant efektyviau padėti ir patarti klientams, turintiems specialiųjų poreikių, taip pat apie prieinamumo programėles ir reikiamus jų nustatymus įvairiuose išmaniuosiuose įrenginiuose.

Rinkodaros komandoms ir partneriams Apie lengvai suprantamos kalbos gaires ir visiems pritaikytą komunikaciją.

Peržiūrėjome ir adaptavome LABAS klientų aptarnavimo procesus siekdami, kad mūsų klientų patirtis būtų kuo labiau pritaikyta visiems.

Įvertinome BITĖS salonų pasiekiamumą žmonėms su negalia. Džiaugiamės, kad beveik visi salonai yra patogiai pasiekiami visiems BITĖS ir LABAS klientams.

Atlikome LABAS pagrindinės ir savitarnos svetainių prieinamumo auditą - jas testavo skirtingas negalias turintys žmonės. Ištaisėme kritines ir greičiau pakeičiamas vietas bei paruošėme detalų tobulintinų vietų sąrašą. Jį įgyvendinsime 2024 metais.

Pritaikėme visiems didžiąją dalį LABAS reklaminės komunikacijos: titruojame visus socialinių tinklų vaizdo klipus, pasitelkiame lengvai suprantamą kalbą, reikiamus spalvų kontrastus ir kt.

Paruošėme naująją 2 mėnesių LABAS pakuotę, kuri dėl spalvų kontrasto, teksto dydžio ir lengvai suprantamos kalbos yra suvokiama ir prieinama visiems.

Ką dar ketiname nuveikti 2024 m.

Toliau tęsime ir rengsime naujas tiek vidines (darbuotojų), tiek išorines žmonių su negalia įtraukties didinimo iniciatyvas, savanorystės ir paramos projektus. Siekdami pokyčio visuomenėje, apie tai komunikuosime.

Ir toliau tobulinsime klientų aptarnavimo procesus: pavyzdžiui, skatinsime dažniau pasitelkti gestų kalbos vertėjų pagalbą aptarnaujant žmones su klausos negalia ir kt.

Kai kuriuose BITĖS salonuose papildomai įgyvendinsime lengvesnę navigaciją žmonėms su regos negalia, įrengdami taktilinius takus.

Įgyvendinsime LABAS internetinės ir savitarnos svetainių pakeitimus, kad jomis būtų patogu naudotis visiems.

Paruošime ir pritaikysime UAB „BITĖ Lietuva“ biurus Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje, kad juose patogiai ir efektyviai galėtų dirbti visi, įskaitant kolegas su negalia.

Logo 3

Esame įsitikinę, kad paslaugų, produktų, procesų, interneto svetainių, biurų pritaikymas visiems yra nuolatinis procesas – tobulinimas, įsiklausymas į besikeičiančius poreikius ir nenutrūkstamas darbas kartu. Tad esame pasiryžę ir toliau dirbti, keisti, tobulinti. Visa tai tam, kad klientams, darbuotojams ir partneriams būtų lengviau.