Privatumo ir slapukų politika

Tavo privatumas ir LABAS

LABAS labai vertina ir saugo tavo privatumą, todėl šiose privatumo ir slapukų taisyklėse (toliau – Taisyklės) aiškiai pateikiame savo puslapyje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat  kitą informaciją, užtikrindami tavo asmens duomenų apsaugą.

LABAS yra BITĖS dalis, todėl Taisyklėse nurodome ir BITĖS pavadinimą.

Šias Taisykles taikome tuomet, kai lankaisi LABAS priklausančiose interneto svetainėse, registruojiesi savitarnoje, užsisakai prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje, prenumeruoji naujienlaiškius.

Šios Taisyklės taip pat skirtos informuoti tave apie papildomus LABAS taikomus būdus užtikrinti tavo privatumą. Svarbu žinoti, kad šios Taisyklės negalioja, kai naršai visuose kituose, ne BITĖS ir LABAS, puslapiuose.

Tavo asmens duomenų saugumą užtikriname rimtai: vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir elektroninių ryšių įstatymais bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais ir kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

TAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Tavo asmens duomenis tvarkome norėdami:

 • sudaryti ir vykdyti elektroninių ryšių paslaugų sutartis, administruoti klientų duomenų bazę ir klientų skundus;
 • teikti elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinti klientų mokumą ir valdyti galimą įsiskolinimą;
 • gerinti paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefono pokalbių įrašymas);
 • užtikrinti klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • naudoti kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant BITĖS darbuotojų duomenis.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

LABAS renka ir tvarko tokius tavo asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi pirma išvardytiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys, susiję su mokėjimais, ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis LABAS paslaugomis elektroninių ryšių priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenis apie naudojimąsi paslaugomis, pavyzdžiui, naudojimosi paslauga kiekiai, duomenys, surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, užfiksuotus telefono pokalbių įrašuose, kai skambini LABAS telefono numeriais ar atsiliepi į BITĖS darbuotojų ar atstovų skambučius;
 • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja BITĖS vaizdo stebėjimo įranga, kai lankaisi BITĖS salonuose;
 • kitus duomenis, kurie renkami tavo tuo metu duoto sutikimo pagrindu.

 

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami tavo asmens duomenys?

Mes galime rinkti tavo asmens duomenis tik teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu, kai su LABAS sudarai paslaugų teikimo ar kitą sutartį;
 • LABAS teisėtų interesų pagrindu, kai LABAS siunčia naujienlaiškius ir informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai pokalbiai įrašomi pirma paminėtais tikslais;
 • tavo sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualūs pasiūlymai, paremti tavo poreikių analize, ar kitais atvejais;
 • LABAS gali tvarkyti tavo asmens duomenis taip pat ir vykdydama teisines prievoles: norminių aktų reikalavimus, atsakydama į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto duomenų tvarkymo pagrindais.

 

Kiek laiko saugomi tavo duomenys?

LABAS saugo tavo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, numato teisės aktai ar reikalauja teisėti LABAS interesai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, LABAS tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tvarkydamas tavo asmens duomenis LABAS gali priskirti tave tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu. LABAS svarbu pateikti individualius pasiūlymus tik tau ir pritaikyti turinį pagal tavo interesus.

LABAS imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad tavo asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

 

Kam LABAS teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • LABAS tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka LABAS tam tikrus darbus. Pavyzdžiui bendrovėms, kurios tvarko sutarčių su klientais duomenis, palaiko informacines sistemas, siunčia pranešimus klientams, teikia apsaugos ir kitas paslaugas;
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų skolų valdymą LABAS perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
 • kitiems asmenims tavo sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 

LABAS PUSLAPYJE RENKAMI DUOMENYS

 • administruodami interneto puslapį ir diagnozuodami LABAS serverio veikimo sutrikimus, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį tinkluose identifikuojantis unikalus kodas. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie naudojimąsi paslaugomis. Informacija apie konkrečius slapukus, jų tipai ir paskirtis pateikti lentelėje žemiau;
 • kai registruojiesi savitarnoje, renkame tavo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateiki pildydamas registracijos formą, t. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
 • įsigyjant prekes ar paslaugas LABAS elektroninėje parduotuvėje. Renkame duomenis, kurie reikalingi, kad užsakymas būtų įvykdytas tinkamai – pavyzdžiui, įrenginys ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys ir susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio tavo prisijungimo prie kliento paskyros momento.

Surinktus duomenis apie LABAS puslapio lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti BITĖJE nedirbantys asmenys.

 

NAUJIENLAIŠKIAI

LABAS puslapyje įvesdamas savo el. pašto adresą gali užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmam sužinoti apie specialius LABAS pasiūlymus ir naujienas. Jei įvesi elektroninio pašto adresą ir užsisakysi naujienlaiškį, tavo nurodytu el. paštu išsiųsime patvirtinimo nuorodą.

Jei užsisakysi naujienlaiškį, tavo el. pašto adresą LABAS naudos tik su tavo sutikimu, kurį galėsi bet kuriuo metu atšaukti. Tavo el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, bet tik tam, kad išsiųstų tau skirtą savo naujienlaiškį.

Išsiuntęs naujienlaiškį, LABAS gali rinkti statistinius duomenis apie tavo veiksmus, pavyzdžiui, ar atidarei el. laišką, kokias nuorodas paspaudei.

Tavo el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki tavo atsisakymo gauti LABAS pasiūlymus. Atsisakyti LABAS naujienlaiškių prenumeratos gali naujienlaiškio apačioje paspausdamas nuorodą arba kitais šiose Taisyklėse nurodytais būdais.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į tavo kompiuterio arba mobiliojo prietaiso naršyklę, kai lankaisi svetainėje. Kitą kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti tavo kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti tau galimybę naršyti patogiau, teikti tau patrauklius pasiūlymus ir daugiau sužinoti apie mūsų puslapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas, tobulinti klientų aptarnavimą ir LABAS paslaugas.

LABAS puslapyje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: tau stengiamės pasiūlyti pažangų, paprastą naudotis LABAS puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie tavo poreikių ir norų. Tuo tikslu naudojame techninius slapukus, kurie padeda parodyti patį puslapį, užtikrina jo funkcionalumą, sukuria tavo paskyrą, padeda prisijungti ir tvarkyti tavo užsakymus. Šie techniniai slapukai būtini, kad LABAS puslapis veiktų taip, kaip reikia.

Funkciniai slapukai: šie slapukai prisimena tavo pageidavimus ir padeda naudotis mūsų puslapiu bei programėlėmis veiksmingai ir efektyviai. Pavyzdžiui, funkciniai slapukai prisimena tavo pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šie slapukai primena mums ir tavo registracijos informaciją, kad kaskart apsilankius LABAS puslapyje tau nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau suteikia daugiau patogumo.

Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame, kad įgytume naujų įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudojasi LABAS puslapiu. Pagal juos sprendžiame apie reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užsitikriname, kad esame tau įdomūs ir aktualūs. Galime, pavyzdžiui, rinkti duomenis apie tavo peržiūrėtus internetinius puslapius − iš kurių puslapių atėjai, kokius el. laiškus atvėrei ir į kuriuos sureagavai, informaciją apie datą ir laiką, apsilankymo dažnį, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, paieškos žodžius ir kt. Taip pat galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių puslapiuose.

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kituose puslapiuose parodytume suasmenintą reklamą, kuri remiasi tavo naršymo veiksmais – pavyzdžiui, ieškotomis ir peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinki, kad LABAS svetainėje būtų naudojami slapukai. Tokiu būdu kas kartą apsilankius puslapyje tau nereikia iš naujo duoti savo sutikimo.

Prieigą prie statistinių duomenų apie LABAS puslapio lankytojus turi BITĖS rinkodaros ir IT padaliniuose, dirbantys darbuotojai,  atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti BITĖS partneriai, kurie teikia LABAS interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

Įrankį Google Analytics suteikia JAV įmonė Google Inc“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. Google Inc. yra įsipareigojusi taikyti ES − JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai gali paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Įrankis BlueConic, kurį suteikia Olandijos bendrovė BlueConic B.V., leidžia LABAS stebėti ir įvertinti svetainėse www.labas.lt apsilankiusių vartotojų patirtį ir pateikti konkrečiam vartotojui aktualų turinį.

 

Ką gali pasirinkti?

Apsilankęs LABAS puslapyje gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus gali valdyti arba ištrinti savo nuožiūra. Atsidaryk Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ar kitos naršyklės nustatymus ir pasirink, kuriuos slapukus nori priimti, o kuriuos atmesti. Gali ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių gali nustatyti, kad slapukai visai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo tavo naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai įrašyti, ir ištrinti pavienius slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinki, kad į tavo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitęs nustatymus ir ištrynęs įrašytus slapukus. Jei pasirinkai ištrinti slapukus, nepamiršk, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir LABAS puslapį) neveiks tinkamai. Dėl to išjungti slapukų nerekomenduojame.

Norėdamas daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankyk puslapyje www.allaboutcookies.org ir savo naršyklės pagalbos puslapyje.

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo laikas

1P_JAR

Šis slapukas naudojamas rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius.

 1 savaitė

AID

Slapukas naudojamas susieti savo veiklą su visais įrenginiais, jei prieš tai esate prisijungę prie "Google" paskyros kitame įrenginyje

 2 savaitės

APISID

 Šis slapukas renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

 10 metų

C

Slapukas nurodo, ar vartotojo naršyklėje priimami slapukai. 1 – slapukai leidžiami, 3 – atsisakoma.

 60 dienų

CM

Slapukas nustato, ar reikia iš naujo patikrinti, ar partneris atlieka slapukų gretinimą (nustatoma pagal „AdServing“)

 1 dieną

CM14

Slapukas nustato, ar reikia iš naujo patikrinti, ar partneris atlieka slapukų gretinimą (nustatoma pagal „Cookie Matching“)

 2 savaitės

CONSENT

 Slapukas renka statistinius duomenis įterptiems vaizdo įrašams, pvz.: kiek kartų buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas. Kiti slapukai susieti su google paskyra bei jos nustatymais (jei tokią turite ir prisijungėte)

 20 metų ir 1 mėn.

DSID

„Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).


 2 mėn

DV

"Google" reklamų pritaikymas

 6 mėnesiai

DigiTrust.v1.identity

„Cookie Trust Working Group, Inc.“, vykdanti veiklą kaip „DigiTrust“ (toliau – „DigiTrust“), tai pelno nesiekiantis visos pramonės masto technologinius sprendimus kuriančių įmonių tinklas, kurio nariai siekia gerinti vartotojų, leidėjų, reklamuotojų ir trečiųjų šalių patirtį skaitmeninėje erdvėje. „DigiTrust“ suteikia identifikatorių, kurį prie tinklo prisijungusios įmonės naudoja reklamos tikslais („DigiTrust“ technologija).

 2 metus

HSID

 Šis slapukas renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

 10 metų

IDE

Funkcija „Google DoubleClick“ naudoja šį slapuką, kad galėtų užregistruoti ir įtraukti į ataskaitą interneto svetainės lankytojo veiksmus jam peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo reklamų siekiant įvertinti reklamos efektyvumą ir rodyti naudotojui jam pritaikytą reklamą.

 1 metus

NID

Dauguma „Google“ naudotojų savo naršyklėse turi nuostatų slapuką, vadinamą „NID“. Naršyklė siunčia šį slapuką „Google“ svetainėms su užklausomis. Naudodama NID slapuke esantį unikalų identifikatorių „Google“ gali prisiminti jūsų nuostatas ir kitą informaciją, pavyzdžiui, jūsų norimą kalbą (pvz., anglų), kiek paieškos rezultatų norite matyti viename puslapyje (pvz., 10 ar 20) ir ar norite, kad būtų įjungtas „Google“ saugiosios paieškos filtras („SafeSearch“).

 1 dieną

OGPC

Šis slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojo patirtį svetainėje, naudotojų tapatybei nustatyti, apsaugoti nuo apgaulingo prisijungimo kredencialų naudojimo ir naudotojų duomenims apsaugoti nuo neteisėtų šalių.

 nuo 10 min. Iki 2 m.

SAPISID

Šis slapukas renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

 10 metų

SID

Šis slapukas renka informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs.

 10 metų

SIDCC

Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.

 

 1 dieną

SSID

Slapukai įgalina pagrindinius "YouTube" vaizdo įrašų funkcijas. Jie naudojami tik puslapiuose, kuriuose yra "YouTube" vaizdo įrašai.


 iki 10 metų

TPC

Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.


 iki 60 dienų

__qca

Slapukas naudoja renkamą informaciją sudaryti svetainių reitingams ir rodyti tikslingą vartotojams reklamą.


 2 metus

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.


 1 metus

_gid

Google Analytics Tracking - lankytojų diferencijavimas


 2 metai

act

Slapukas naudojamas mūsų sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti

 5 metus

adtrc

Šis slapukas patikrina, ar buvo surinkta naršyklės informacija.

 7 dienos

cid

Slapukas, gaunamas iš Adform, padėsiantis rodyti atitinkamai reklamai, naršant kitose svetainėse..

 1 metus

datr

„Facebook“ naudojamas slapukas, kad būtų galima naudotis „Facebook login“ funkcionalumu.

 2 mėn

dpr

„Facebook“ naudojamas slapukas, kad būtų galima naudotis „Facebook login“ funkcionalumu.

 Iki sesijos pabaigos

fr

Pagrindinis „Facebook“ reklamavimo slapukas, naudojamas siekiant užtikrinti, įvertinti ir didinti reklamos aktualumą.

 90 dienų

has_js

Slapukas nustato, ar vartotojo naršyklė
palaiko javascript programavimo
kalbą apsilankymo dnb.lt
svetainėje metu

Ištrinamas iškart po naršyklės uždarymo

presence

Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.

 1 metus

sb

Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.

 1 metus

uid

"AddThis" renka tam tikrą informaciją, pvz., Iš kurios svetainės atsirado tinklalapio, kokios rūšies naršyklę naudojate, ir savo bendrą geografinę vietą.

 1 metus

wd

Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.

 1 metus

xs

Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.

 1 metus

OTZ

Bendra svetainių lankytojų analizė

 30 dienų

__cfduid

Slapukas naudojamas identifikuoti atskirus klientus už bendro IP adreso ir taikyti saugos nustatymus pagal kliento poreikius

 2 metai

_dpm_id.5467

Rinkodaros paieškos elgsena

 30 dienų

pl

Naudojamas įrašyti, kad įrenginys ar naršyklė prisijungė per "Facebook" platformą

 90 dienų

c_user

Naudojamas kartu su "xs" slapuku, kad autentifikuotų jūsų tapatybę "Facebook"

 90 dienų

 

LABAS puslapyje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipk dėmesį, kad LABAS neatsako už tokių interneto tinklalapių turinį ir privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudi nuorodą, vedančią iš LABAS puslapio, pateksi į kitus tinklalapius, kuriuose būtinai pasidomėk jų privatumo taisyklėmis.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Užtikriname, kad tavo asmens duomenys yra saugūs nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

BITĖS darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir LABAS puslapio lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla juos tvarkant.

 

TAVO TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Turi teisę:

 • kreiptis į LABAS su prašymu suteikti informaciją apie LABAS tvarkomus tavo asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir kaip LABAS juos tvarko;
 • kreiptis į LABAS su prašymu ištaisyti tavo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinęs su asmens duomenimis nustatai, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į LABAS su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis nustatai, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, kad tvarkomi asmens duomenys pertekliniai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi tavo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia LABAS ar trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikei LABAS, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytoju, arba reikalauti, kad LABAS tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų gali kreiptis į LABAS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga@bite.lt. Taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su tavimi.

Jei dėl šiose privatumo Taisyklėse pateiktos informacijos kyla klausimų, drąsiai kreipkis į LABAS bet kuriuo tau patogiu būdu:

 • elektroniniu paštu bendraukime@bite.lt;
 • telefonu 1501 (0,05 €/skamb.); 
 • laišku nurodęs adresą Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius;
 • atvykęs į bet kurį BITĖS saloną.

 

Kaip sužinoti apie šių Taisyklių pakeitimus?

LABAS atnaujinus šias privatumo ir slapukų taisykles, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto puslapyje www.labas.lt.

Atnaujinta 2018-05-07

Papildyk
sąskaitą

Banko kortele

Pridėti kortelę

Interneto banku

Papildymo kvitu